Tidsskrift av og for Filminteresserte

TAFFI er et idealistisk filmtidsskrift startet våren 2004 av filmstudenter ved NTNU, Trondheim.
TAFFI har ingen betalte stillinger eller skribenter.
TAFFI har ingen overordnet myndighet.
TAFFI skal aldri la seg diktere av kommersielle interesser.

Prinsipperklæring:

  1. Taffi skal være en subjektiv men ærlig veiviser og informasjonskilde for filminteresserte.
  2. Taffi skal også arbeide for å fremme filmens status som unik uttrykksform og som kilde til forståelsen av mennesket.